Welkom op de website van VQ€-advies!

VQ€ denkt graag met u mee!

Terug naar ondersteuning ouderen persoonlijke aandacht


Onze diensten

Onze diensten zijn onder te verdelen in:
Financieel gerelateerd advies;
Medicijnen en hulpmiddelen;
Computerservice voor ouderen;
Ondersteuning in en om het huishouden.

Financieel gerelateerd advies
Te denken valt aan advies betreffende verzekeringen, pgb- of wmo-aanvragen, besparingsservice, et cetera.

Medicijnen en hulpmiddelen
Wij kunnen er eenmalig of periodiek voor zorgen dat we de medicijnen ophalen en er daarmee voor zorgen dat deze altijd op tijd in huis zijn. Heeft een van uw ouders (tijdelijk) hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel of krukken? Ook daar kunnen we uitstekend voor zorgen. Dankzij onze ondersteuning kan uw vader of moeder zich vrij bewegen, zonder dat u daar zelf tijd in dient te steken op het moment dat u eigenlijk aan het werk dient te zijn.

Voor verdere informatie zie ondersteuning (computerservice)