Welkom op de website van VQ€-advies!

VQ€ denkt graag met u mee!

Iedereen Werk.

Een nieuwe kijk op een aloud maatschappelijk probleem. 

Wat moet er gebeuren om de 600.000 werklozen in Nederland te bereiken?

Hoe krijgen we een win-win-win situatie, zodat regering, werkgever en vooral de werkeloze er beter van wordt?

600.000 werklozen kosten minimaal 600.000 x bijstand = 600 miljoen euro per maand.

Werkgevers hebben capaciteitsproblemen en zoeken goedkope oplossing. Nu gebeurt dat door reducering van kosten en verhoging van productiviteit. De grens hiervan is al bereikt en soms al overschreden.

We zien een duidelijke groei in uitval binnen het bedrijfsleven door stress, burn-out enzovoort.

 Allerlei instellingen zoals UWV kosten veel geld en hebben nagenoeg niets opgeleverd. 


Lees onze ideeën om iedereen aan werk te helpen ...