Welkom op de website van VQ€-advies!

VQ€ denkt graag met u mee!

Geen Werkelozen meer (basisideeën).

Uitgangspunt: iedereen werk, geen werkelozen meer
Werkgevers nemen verplicht per 10 medewerkers 1 werkloze extra in “speciale” dienst.
Werkgevers betalen hiervoor de helft van de kosten (de 400 miljoen euro per maand).
De regering betaald de andere helft (ook 400 miljoen per maand).
Winst voor regering op jaarbasis 2,4 miljard (dient te worden geïnvesteerd in scholing, innovatie, etc.).
Winst voor bedrijfsleven 400 miljoen x 12 is 4,8 miljard (ze betalen maar de helft).
De werkloze gaat er 33% op vooruit.
Kosten voor uitzendbureaus en dure inleenkrachten vervallen.
Kosten voor bemiddeling zoals door UWV, dure bureaus die moeten schikken tussen de partijen, kosten rechtszaken, et cetera vervallen. 
Deze winst wordt eerlijk verdeeld over ALLE (dan bijna 8 miljoen) medewerkers, de regering en de werkgevers. 
Werklozen ten gevolge van bovenstaande komen automatisch weer in het nieuwe systeem. 
Leeftijdsgrens 67 is onzin. Beter zou zijn pensioen na 40 dienstjaren en geen leeftijdsbeperking, een arts die op 34 jarige leeftijd klaar is met zijn studie werkt tot zijn 74 e en een bouwvakker die met 16 jaar begint te werken, eindigt op zijn 56 e. 
Balkenende norm nog sterker doorvoeren.
Bonussysteem afschaffen (of delen met iedereen binnen bedrijf).
Winst uit onderneming belasten naar rato. 
Winsten boven 10% van omzet extra belasten. Investeringen verplicht! (gaat automatisch om winst onder 10% te houden).
Winsten van meer dan 20% worden 100% belast. Dit geldt dan ook voor winst op de aandelenmarkt.

Volg ons op FacebookGeef je like als je dit een positief idee vindt. We vragen nadrukkelijk ieders inbreng om dit idee te verbeteren zodanig dat de cirkel gesloten blijft (zodat iedereen werkt) met zo min mogelijk administratieve rompslomp.